Lady toiminta

Ladyt palvelemassa omaishoitajien puurojuhlassa.

Reimarin ladyt ovat lionien puolisoita. Heillä on myös omaa toimintaa ja he tukevat myös lionien toimintaa erilaisissa aktiviteeteissa ja osallistuvat muutaman kerran vuodessa myös klubikokouksiin. Retket ja tutustumiskäynnit kuuluvat myös osana ladytoimintaan.

He ovat olleet mukana omaishoitajien puurojuhlan järjestämisessä.

Ladyjen antamat avustukset

Ladyt ovat avustaneet eri tavoin palvelutalojen toimintaa.

Televisiolahjoitus palvelutaloon