Työaktiviteetit

Klubilla on ollut monenlaisia työaktiviteetteja, jotka alkuvuosina kohdistuivat sotaveteraanien ja sotainvalidien asuinolojen parantamiseen.

Rauman Invalidien mökin ja saunan kunnostamisessa olemme olleet mukana useamman kerran.

Muinan kotiseutuyhdistyksen rakennuksia olemme kunnostaneet.

Viimeisin työkohteemme on ollut Sepän talon maalaus ja lipputangon hankinta ja asennus.

Lumitöiden tekeminen

Tarvittaessa on käyty auttamassa avun tarpeessa olevia lumitöiden tekemisessä.